Bengal Squad – Senior Women’s T20 League 2019

Bengal Squad – Senior Women’s T20 League 2019

Ranjana Yadav, Priya Brij Pandey, Ahireeta Sandeep Mukherjee, Shrayosi Pranay Aich, Sumana Asit Kumar Roychowdhury, Gayatri Shiba Pada Mal, Antara Bishnu Pada Jana, Jhulan Goswami, Neha Suvendu Maji, Saika Mohd Ishaque Ishaque, Gouher Sultana, Mamata Jayram Kisku, Mandira Manik Mahapatra, Nisha Suvendu Maji, Priyanka Ramesh Kurmi, Paramita Avijit Roy, Aparna Dilip Mondal, Shabana Islam Ansari Khatoon, Rumeli Dhar, Jhumia Habibur Rahman Khatun, Dipali Badri Prasad Shaw, Parna Prabir Paul, Shreya Lakhi Khara, Richa Manabendra Ghosh, Deepti Sharma Bhgwan Sharma Sharma, Prativa Gopal Rana, Mita G Paul, Pampa Paresh Chandra Sarkar.

Loves all things female cricket

Also Read:  Gujarat Squad - Senior Women's T20 League 2019

Liked the story? Leave a comment here