Jharkhand Squad – Senior Women’s T20 League 2019

Jharkhand Squad – Senior Women’s T20 League 2019 Ragini Kumari Rakhit Ram Bharti, Ruma Kumari Subhash…

Jammu and Kashmir – Senior Women’s T20 League 2019

Jammu and Kashmir – Senior Women’s T20 League 2019 Meenu Padam Singh Salathia, Bismah Hassan Ghulam…

Hyderabad – Senior Women’s T20 League 2019

Hyderabad – Senior Women’s T20 League 2019 Soppadhandi Venugopal Yashasri, Ramya Sadanandam Doli, Rachna Satish Kumar,…

Himachal – Senior Women’s T20 League 2019

Himachal – Senior Women’s T20 League 2019 Monika Pune Devi, Vanda Baldev Rana, Tajinder Singh, Nikita…

Haryana – Senior Women’s T20 League 2019

Haryana – Senior Women’s T20 League 2019 Vibhuti Sandeep Thackar, Kamla Rajender Hooda, Diksha Parahlad Sharma,…

Gujarat Squad – Senior Women’s T20 League 2019

Gujarat Squad – Senior Women’s T20 League 2019 Toral Dalpatbhai Patel, Jyoti Ramayan Benbanshi, Kiran Ajaysinh…

Goa Squad – Senior Women’s T20 League

Goa Squad – Senior Women’s T20 League Manjushree Somnath Bhagath, Nikita Ashok Malik, Pooja Kanchanlal Bharati,…

Delhi – Senior Women’s T20 League 2019

Delhi – Senior Women’s T20 League 2019 Tanisha Mahender Singh, Ria Dalip Sharma, Mallika Manoj Khatri,…

Bengal Squad – Senior Women’s T20 League 2019

Bengal Squad – Senior Women’s T20 League 2019 Ranjana Yadav, Priya Brij Pandey, Ahireeta Sandeep Mukherjee,…

Baroda Squad – Senior Women’s T20 League 2019

Baroda Squad – Senior Women’s T20 League 2019 Nancy Yogeshbhai Patel, Anjuman Rafik Bhai Sindhi, Binaisha…

Assam Squad – Senior Women’s T20 League 2019

Assam – Senior Women’s T20 League 2019 Nibedita Sadananda Baruah, Shivani Om Prakash Bishnoi Hemalata, Batum…