Assam Squad – Senior Women’s T20 League 2019

Assam – Senior Women’s T20 League 2019

Nibedita Sadananda Baruah, Shivani Om Prakash Bishnoi Hemalata, Batum Payeng, Uma L Chetry, Karabi Lala Bhakta, Devashree Jitumoni KonwarGenevie, Amod Kumar Pando, Nomita Amar Sinha, Pallk Jayaprakash Kumari, Gayatri Lalit Gurung, Sapna Mukesh Choudhary, Rashmi Rabi Dey, Khushi Jyoti Sharma, Priyanka Bolin Boruah, Jintimani Nakul Kalita, Kakoli Surjya Saikia, Rekharani Suren Bora, Anamika Robin Bori, Monika Das, Archana Bhoben Dutta, Urmila Shyamakanta Chaterjee, Majeda Aynal Begum, Jyotika S Rai, Jyoti Shyam Devi, Suporna Ranabijoy Sinha, Ruhina Durgeswar Pegu, Santi Ranveer Rai, Bedashree Ajit Borpatragohain, Uma Kundan Singh Rana.

Loves all things female cricket

Also Read:  Bengal Squad - Senior Women's T20 League 2019

Liked the story? Leave a comment here