India – Saurashtra women’s cricket team

K G Shah
B Shastri
Baldha
Jayu Jadeja
K Anovadia
K Dudakiya
M Jadeja
N Chavda
N Oza
R B Dabhi
S N Dave
S M Patel
P Modhwadia
Reena M
Drashti Somaiya
M Chauhan
Veenita Sahu
F Keshwala
Payal Vaja
Yukti Gorasiya
Reena Savasadiya
Riddhi Ruparel
Tanya Rao

Loves all things female cricket

Also Read:  India - Himachal women's cricket team

Liked the story? Leave a comment here