India – Tamil Nadu women’s cricket team

Swetha C V
D Hemalatha
Nisha D
Nethra L
M D Sugaragamini
M S Shailaja
Namita Ojha
Jayalakshmi P
Radha R
Vilasini V
K N Ramyashri
Aswathi Shankar
Gomathi Rajam E
Harshavardhini B
Anusha Prabhakaran
B Rashmeka
Steffi
J Anushka
Maanasa Sri
Nida Rehman
S Anusha
S B Keerthana
S Nevedha
S Pavithra Sridharan
V Bobby Gulecha
Hamsadhwani
Vibha
Astalakshmi A
M Revathi
P B Swetha

Loves all things female cricket

Also Read:  India - Himachal women's cricket team

Liked the story? Leave a comment here