India – Mumbai women’s cricket team

A N Narvekar
J R Pawar
Jemimah R
M K Dakshini
Manji
P Yadav
P Naik
R S Chaudhari
S Thakor
S H Raut
S K Raut
Vrushali Bhagat
A D Tamse
B S Tamore
D B Pawar
H V Borwankar
H Kazi
M M Gavande
Monika Pashte
Mugdha V Joshi
Prajakta Shirwadkar
Priyanka Kishor Golipkar
Sheral Rozario
S Naik
Amruta Parab
Fatima Jaffer
Dawdanidhi
Priyanka K Machhi
Reshma Nayak
Sayali Satghare
Simran Mhatre
Shraddha C
Shweta Haranhalli
Vrushali S
Dipika Navgavkar
Manisha Shitap

Loves all things female cricket

Also Read:  India - Chhattisgarh women's cricket team
Join Our WhatsApp Channel Join Now
Follow us on Instagram Join Now

Liked the story? Leave a comment here