Andhra Squad for SENIOR WOMENS T20 LEAGUE 2017-18

Andhra Squad for SENIOR WOMENS T20 LEAGUE 2017-18

K Anjali Sarvani
N Anusha
K Dhathri
M Durga
C H Jhansi Lakshmi
M Bhavana
E Padmaja
D Pravallika
N Roja
G Sneha
A Srilakshmi
K Jyothi
P V Sudharani
S Hima Bindu
G Chandra Lekha
V Pushpa Latha
Mallika Thalluri
A Sireesha
G Sindhuja
K E Dayana
Divya