CAP SQUAD – SENIOR WOMENS ONE DAY LEAGUE 2018-19

Ramya Maharajan
Buvaneswari P
Divya Shanmugam
Nandhini C
Vijayasanthi Annamalai
J Sudha
Ahila Ms
Soundharya
Akshaya
Sarala
Reena T
Arunadevi
Janaki
Rebecca
Ravi V
Tk
P Mathi
Stepy
Kani
Niva
Radhi
Gouher
Anagha
Latika Kumari
Astalakshmi A
R Sandhya Mounika

Also Read:  BENGAL SQUAD - SENIOR WOMENS ONE DAY LEAGUE 2018-19

Liked the story? Leave a comment here