India – Goa women’s cricket team

Diksha Amonkar
Pooja Bharati
Rakshanda Pilankar
Sanjula Naik
Shreya S Parab
Snehal Shet
Sugandha Ghadi
Vanita K Bhandari
Vinavi Gurav
Shikha Pandey
Bharati Gaonkar
Nasrim Banu
Nikita Malik
Nishigandha Manjarekar
Pratiksha Gadekar
Rupali Chavan
Sidhita Naik
Sridevi Kaskar
Yetrekar Sunanda
Seeta
Teju

Loves all things female cricket

Also Read:  India - Punjab women's cricket team

Liked the story? Leave a comment here