ANDHRA SQUAD – SENIOR WOMENS ONE DAY LEAGUE 2018-19

K Anjali Sarvani
N Anusha
K Dhathri
M Harika Yadav
C H Jhansi Lakshmi
C H Kavitha
M Bhavana
E Padmaja
D Pravallika
N Roja
G Sneha
A Srilakshmi
V Anusha Rani
K Jyothi
P V Sudharani
S Hima Bindu
G Chandra Lekha
Saranya Gadwal
V Pushpa Latha
P Sri Lekha
Mallika Thalluri
K Hepsiba
Sarayu
Divya

Also Read:  MIZORAM - SENIOR WOMENS ONE DAY LEAGUE 2018-19

Liked the story? Leave a comment here